Bakgrunn

Mange av klubbene i nærområdet hadde utfordringer å få tilstrekkelig med utøvere på juniornivå til å skape et godt treningsmiljø. Med bakgrunn i dette ble Team Vestmarka startet i 2014. Teamet er et klubbsamarbeid mellom Jardar IL, Bærums Skiklubb, Bærums Verk og Hauger IF, Jutul IL, Lommedalen IL, Haslum IL, Holmen IF og tillegg har vi et samarbeid med Dønski vgs.

Team Vestmarka har ca. 80 aktive juniorløpere og skal bygge et treningsmiljø på nivå med de beste i landet - både for topp og bredde. Vi har utøvere som har som mål å bli best, satser knallhardt og på sikt ønsker å leve av å gå på ski. Samtidig er vi opptatt av å ta vare på utøvere som ikke nødvendigvis satser like hardt, men som ønsker å trene og utvikle seg på ski, og som er med å skape det gode sosiale miljøet i teamet.


Målsettingen er todelt:

Lokalt miljø for satsende langrennsløpere
- Bedre, mer kostnadseffektiv og mer sosialt treningsopplegg for satsende langrennsløpere
Ivareta et lokalt treningsmiljø for de som ønsker å trene
- Større miljø, fortsatt med gamle venner, lyst til å gå lokale renn, men ikke nødvendigvis NC/NM

For å skape topper må en ha bredde .....
….. og for å skape bredde må en ha topper


Styre

Leder: Håvar Botterud (Bærums Skiklub)
Nestleder og smøreansvarlig: Bjørn Meinicke (Jutul)
Økonomi: Per Christian Dæhlin (Holmen)
Avtaler kontrakter: Knut Tolo (Lommedalen)
Norgescup og samlinger: Jørn Ivar Hellesnes (Holmen/Dønski Langrenn)
Norgescup og samlinger: Ingvar Sperstad (Haslum)
Norgescup og samlinger: Henrik Unhjem Teignes (BVHIF)
Norgescup og samlinger: Geir Holm (Jardar)
Norgescup og samlinger: Lars Laukeland (Jutul)
Sportslig Leder: Aleksander Dyrberg Ek (Møter i styret ved behov)