Våre utøvere.

Vi har tilsammen ca 80 utøvere. De er fordelt på klassene K/M17, K/M18 og K/M19-20. Dette er fordelt på 50 i TVM NC og 30 i TVM Trening.